zdravé teplo - moderní technologie

Pozvánka na Infothermu 2020

Zveme všechny zájemce o komfortní vytápění dřevem a dřevními peletami na výstavu Infotherma 2020.
Ve druhém patře hlavního výstavního pavilonu NA2, na stánku číslo 348, se návštěvníci výstavy mohou seznámit s kombinovaným kotlem
DOMUSA Dualtherm 25.
Kotel je určen pro komfortní vytápění peletami, přičemž je možno jako další palivo použít i kusové dřevo aniž by bylo nutné cokoli na kotli přizpůsobovat.

Na kotel je možno získat i dotaci - je v Seznamu výrobků a technologií zapsán pod kódem SVT9193.
Těšíme se na Vaši návštěvu v Ostravě na Černé louce ve dnech 20. - 23. ledna 2020.


Infotherma 2020
Kotel na pelety a kusové dřevo DualTherm 25