zdravé teplo - moderní technologie

ABTOP - automatické kotle na pelety i kusové dřevo

  

  • Automatické kotle na pelety  DOMUSA – nejmodernější technologie za rozumnou cenu   DOMUSA TEKNIK - peletové a kombinované kotle
  • Automatické kotle na pelety kombinované – kotle s možností topení kusovým dřevem
  • Automatické kotle na pelety s komfortem: 100% automatiky100% komfortu
  • Zdravé teplo - teplo ze dřeva v kvalitním topidle

   Dotované kotle pro rodinné domy!

Interiérové kotle BioClass HM

Interiérové kotle BioClass HM

Exteriérové kotle BioClass HM OD

Exteriérové kotle BioClass HM OD

Kaskádové kotle BioClass HC

Kaskádové kotle BioClass HC

Kombinované kotle pelety/dřevo

Kombinované kotle PELETY / DŘEVO

kotle s komfortem

Kotle s komfortemAktuálně

Instalace BioClass HM

 

Instalace DOMUSA BioClass HM 10

Po návratu z letní dovolené, s nástupem nižších ranních teplot a na prahu nové topné sezóny se častěji setkáváme s dotazy typu
„jaké pelety koupit – s těmi posledními jsme nebyli spokojeni“.

Odpověď nemusí být vždy jednoznačná, avšak řada dotazů má mnohdy společné jmenovatele. 

Vynecháme nespokojenost s kvalitními certifikovanými peletami. Zde příčina nespokojenosti většinou tkví nikoli v palivu, ale spíše v kotli, v jeho nastavení, v přívodu spalovacího vzduchu, případně funkčnosti spalinové cesty. 

DOMUSA na výstavě

 

Start topenářské sezóny po dovolených proběhl ve druhém roce působení zastoupení fy DOMUSA v České republice poměrně bouřlivě.
V době, kdy jsou postupně dokončovány různé stavby, jejichž investoři nás kontaktovali prostřednictvím webowé prezentace
anebo navštívili náš stánek na výstavě ForArch 2017, jsme dali přednost uspokojení zákazníků před další výstavou v Praze.

Dovolená DOMUSA

Dovolujeme si upozornit naše odběratele a zájemce o kotle DOMUSA, že v období od 6.8. do 31.8. bude ve výrobním závodě probíhat dovolená. 

Objednávky na kotle, které jsou určeny k montáži v období počátku září je tedy nutno zaslat nejpozději do 13.července tak, aby expedice mohla proběhnout ještě před začátkem dovolených.

Děkujeme za porozumění a přejeme krásné, ničím nerušené, prázdninové období.