zdravé teplo - moderní technologie

Kombinované kotle pelety/dřevo

DualTherm

  • plně automatický kotel pro pelety s možností použití náhradního paliva - kusového dřeva
  • hloubka spalovací komory – pro 50 cm kusové dřevo
  • zapalování kusového dřeva - automatické
  • řízené spalování při provozu s kusovým dřevem
  • automatické čištění výměníku
  • automatické čištění hořáku na pelety
  • integrované řízení spalování a otopných okruhů
  • integrovaný zásobník na pelety (110 kg) - ke kotli se nepoužívají samostatně stojící zásobníky.

Pořízení kotle lze podpořit prostřednictvím kotlíkových dotací - je zařazen do Seznamu výrobků a technologií - SVT9193
(vzhledem k možnosti použití ručního přikládání kusového dřeva je třeba, v případě žádosti o dotaci, počítat s instalací akumulační nádrže)

Jak kotel funguje:

Kotel na pelety a dřevo (dřevní brikety)

Integrovaný zásobník na pelety
Automatické zapálení pelet a dřeva
Automatická změna paliva
Automatické čištění teplovodního výměníku a hořáku na pelety

 = komfort a nezávislost při topení a ohřevu užitkové vody