zdravé teplo - moderní technologie

AKTUALITY

Silo na pelety - plnění

Zásobu pelet v domě lze vyžešit různými způsoby. S jedním z nich se můžete seznámit v článku na adrese

https://ceska-peleta.cz/clanky-klastru/ve-valasskem-mezirici-si-postavil...

Silo na pelety

Požadavky na komplexní otopný systém s minimálními požadavky na obsluhu při použití tuhých paliv vede v poslední době k rostoucímu zájmu o dodávky kotle na pelety současně s velkoobjemovým (sezónním) silem na pelety.
Zvyšující se zájem je podpořen také faktem, že dodávky volně sypaných pelet pomocí automobilní cisterny přímo do sila jsou čím dál více dostupné ve všech oblastech republiky.

Poslední instalace se sezónními sily byly realizovány jak za pomoci prefabrikovaného látkového sila, tak i formou výstavby pevného sila s dřevěnou konstrukcí.

Kotlíková dotace 2019

Státní fond životního prostředí spustil třetí, poslední vlnu Kotlíkových dotací.

V souvislosti s touto skutečností uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy k dotacím na kotle:

1. Základní podmínkou pro získání dotace je, aby nový – plánovaný – kotel musí být registrován v Seznamu výrobků a technologií (SVT)
    Kotle BioClass a DualTherm jsou zaregistrovány pro kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019)
    Registrační kódy: SVT21524, SVT21525, SVT21526, SVT21537, SVT21538, SVT9193

DOMUSA BioClass HM 25 ve vstupní hale výstaviště

V právě končícím týdnu se návštěvníci mezinárodní výstavy InfoTherma 2019, věnované vytápění a úsporám energie, mohli na ostravské Černé louce setkat i s výrobky společnosti DOMUSA Teknik.

DOMUSA - InfoTherma 2019 - pozvánka

Zveme Vás na výstavu vytápění, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie "infoTHERMA 2019",
která se uskuteční ve dnech 21. - 24. ledna 2019 na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Kotle DOMUSA budete moci prohlédnout na dvou místech:

- ve vstupní hale bude umístěn, ve společnosti výrobků přihlášených do internetové hlasovací soutěže „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2019″, kotel
DOMUSA BioClass 25

 

Děkujeme všem našim zákazníkům a partnerům za přízeň a spolupráci v roce 2018
a do nového roku přejeme mnoho úspěchů, pevné zdraví a radosti ze života.

 

Instalace BioClass HM

 

Instalace DOMUSA BioClass HM 10

Po návratu z letní dovolené, s nástupem nižších ranních teplot a na prahu nové topné sezóny se častěji setkáváme s dotazy typu
„jaké pelety koupit – s těmi posledními jsme nebyli spokojeni“.

Odpověď nemusí být vždy jednoznačná, avšak řada dotazů má mnohdy společné jmenovatele. 

Vynecháme nespokojenost s kvalitními certifikovanými peletami. Zde příčina nespokojenosti většinou tkví nikoli v palivu, ale spíše v kotli, v jeho nastavení, v přívodu spalovacího vzduchu, případně funkčnosti spalinové cesty. 

DOMUSA na výstavě

 

Start topenářské sezóny po dovolených proběhl ve druhém roce působení zastoupení fy DOMUSA v České republice poměrně bouřlivě.
V době, kdy jsou postupně dokončovány různé stavby, jejichž investoři nás kontaktovali prostřednictvím webowé prezentace
anebo navštívili náš stánek na výstavě ForArch 2017, jsme dali přednost uspokojení zákazníků před další výstavou v Praze.

Dovolená DOMUSA

Dovolujeme si upozornit naše odběratele a zájemce o kotle DOMUSA, že v období od 6.8. do 31.8. bude ve výrobním závodě probíhat dovolená. 

Objednávky na kotle, které jsou určeny k montáži v období počátku září je tedy nutno zaslat nejpozději do 13.července tak, aby expedice mohla proběhnout ještě před začátkem dovolených.

Děkujeme za porozumění a přejeme krásné, ničím nerušené, prázdninové období.

Stránky