zdravé teplo - moderní technologie

Automatické vynášení popela

 

POPELNÍK s kompresní funkcí může být instalován k automatickým kotlům na pelety
řady BioClass z důvodu prodloužení intervalu pro vyprazdňování popelníku.
Jeho použití také snižuje potřebu servisních zásahů.

kotel s vynášením popela

Popelník je umístěn před kotlem tak, aby vyprazdňování bylo lehce přístupné pro obsluhu.

 

Komplet obsahuje kromě popelové nádoby také vynášecí adaptér,
který je namontován v místě běžného popelníku a motor se šnekovým podavačem.
Režim vynášení popela z kotle je řízen ovládací jednotkou kotle v cyklech, které lze nastavit
v závislosti na popelnatosti paliva.

 

Kompresní popelník - set