zdravé teplo - moderní technologie

BIO M

 

Hydraulický modul v kompaktním, krytém provedení pro montáž na stěnu je osazen:

  • 1 ks elektronicky řízeného oběhového čerpadla
  • 1 ks směšovací ventil s motorickým řízením
  • elektronický blok řízení připravený pro připojení signálním kabelem ke kotli
  • propojovací potrubí a šroubení 1“ pro připojení hydraulických prvků

 

Modul je určen pro

  • 1 nesměšovaný otopný okruh

Modul udržuje požadovanou teplotu otopné vody v připojených směšovaných otopných okruzích,
řídí činnost čerpadel,
v případě potřeby řídí teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulace)

Hydraulický modul BIO M
Schéma s modulem BIO M
Schéma s modulem BIO M + Aku