zdravé teplo - moderní technologie

Bioclass HC 25/66

Kotle na pelety v kaskádě

 

TECHNICKÉ ÚDAJE - KONFIGURACE VÝROBKU  
jmenovitý výkon  91
rozsah výkonů v modulaci  7 - 91 kW
automatické zapalování  ANO
automatické čištění výměníku  ANO
automatické čištění hořáku  ANO
podavač paliva  ANO
kompresní popelník  ANO
zásobník pelet ANO
pneumatická jednotka pro dopravu pelet ANO
pojistný ventil, odvzdušňovací ventil ANO
detekce podtlaku ve spalovací komoře ANO
detekce tlaku vody v systému  ANO
min. teplota vratné vody  45°C
třída kotle dle ČSN EN 303-5  5